Baskı Matbu İşler

Baskı Matbu İşler

Firmalarımızın kamuoyunda olumlu bir algı oluşturması. Güvenilirliğinin artması. Markalarımızın ve ürünlerinizin referans kaynağı haline gelmesi. Medyada sesinizin sıkça duyulması. Satışlarınızın ve karlılığınızın artmasını ister misiniz?

  • Gazetelerin dergilerin okuyucu profili farklı birçok kesimden oluştuğundan işletmelerin çeşitli hedef kitlelerine ulaşmasında kolaylık sağlar.
  • Ulusal ve Bölgesel yayın yapmaları ile yerel gazetelerin varlığı bakımından büyük geniş bir pazara hitap ederler.
  • Gazete, dergi benzer diğer mecralardan daha düşük bir reklam üretim maliyeti gerektirir.
  • Mevcut bütçe dahilinde, doğru frekansta, doğru medya araçlarının tercih edilmesi gerekmektedir.
  • Teknolojiye zıt olarak sadece tek bir duyuya hitap etmesi
  • Belli içerikte çok sayıda sayfasının olması her türlü ürünün reklamına olanak vermektedir.
  • Spor sayfasında spor ürünlerinin, sağlık sayfasında, sağlık ürünlerinin reklamı yerleştirmek gibi.

Medya planlamasının amacı:Reklam mesajının mümkün olduğunca etkin bir şekilde istenilen hedef kitleye ulaşmasıdır.

  • Yayın frekansının yüksek olması kitleye daha sık hitap etme olanağı verirken, istenilen yerin, istenilen yoğunlukta kullanımını sağlar.
  • Kısa sürede ve kolay bir şekilde reklamın yayımlanmasını sağlaması bakımından esnektir.Detaylı bilgi vermek açısından önemlidir.
Alem Reklam Ajansı